Klant moet hard maken dat hij bij deugdelijke advisering andere keuze zou hebben gedaan

Kifid 2017 (deel logo)

Een aanbieder schiet tekort in zijn advisering, maar de consumenten in kwestie krijgen toch geen schadevergoeding toegekend. Omdat ze niet hard maken dat ze bij deugdelijke advisering een andere keuze gemaakt zouden hebben.

Naar het oordeel van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) is InsingerGilissen Bankiers betrokken geweest bij de advisering van een financiële constructie bestaande uit hypothecaire lening en effectendepot en is zij daarbij tekortgeschoten. 

Maar: "De Commissie constateert dat de gestelde schade (de consumenten claimden drie ton, red.) niet is komen vast te staan. Of er schade is en zo ja hoeveel wordt immers beoordeeld aan de hand van een vergelijking tussen (a) de daadwerkelijke situatie, waarin Consumenten een deel van de hypothecaire lening hebben benut voor de aanschaf van beleggingen en het merendeel van het bedrag op hun beleggingsrekening inmiddels hebben onttrokken en (b) de hypothetische situatie waarin de bank niet zou zijn tekortgeschoten en Consumenten naar behoren zou hebben voorgelicht over de kenmerken en risico’s van de constructie en inlichtingen zou hebben ingewonnen over hun inkomen en vermogen. Consumenten hebben echter onvoldoende concrete en specifieke gegevens verstrekt – in hun processtukken en ter zitting – over de financiële constructie die zij, indien deugdelijk geadviseerd, in 2005 zouden hebben gekozen. Destijds waren er immers ook andere manieren geweest om in hun behoefte aan extra liquiditeit te voorzien, zoals de verkoop van hun woonhuis of andere vermogensbestanddelen of het aangaan van een ‘opeethypotheek’. Nu onvoldoende inzichtelijk is gemaakt wat voor beslissing Consumenten in geval van deugdelijke advisering zouden hebben genomen, kan niet worden vastgesteld wat de financiële gevolgen van die beslissing zouden zijn geweest en daardoor evenmin of Consumenten schade hebben geleden. De vordering tot schadevergoeding zal daarom worden afgewezen."

Uitspraak 2018-039.

Lees meer over
Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

In het kader van de zorgplicht mag een consument van de verzekeringsadviseur gedurende de looptijd van de verzekering een actieve en voortdurende bemoeienis verwachten....

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Het is aan de echtelieden onderling om elkaar desgevraagd te informeren over hun vermogenspositie. De bank is hierbij geen partij. Dat stelt de Geschillencommissie...

De prijs van execution only

De prijs van execution only

Wie kiest voor execution only kan de aanbieder niet verwijten dat hij geen advies heeft gegeven. De echtgenote van een overleden man meent dat deze zich vergist...

Grens aan zorgplicht

Grens aan zorgplicht

Van de geldverstrekker hoeft, wanneer een consument zijn rentevastperiode tracht te verlengen, in beginsel niet te worden verwacht dat zij nagaat of de keuze die...

Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Consumenten mogen erop vertrouwen dat de in rekening gebrachte boeterente afhankelijk is van de hoogte van de vergelijkingsrente, stelt de Geschillencommissie Financiële...

Adviseur ging over de grens...

Adviseur ging over de grens...

Een adviseur moet goed luisteren naar de 'voorvraag' van de klant. De Hypotheker deed dat in een bepaald geval niet, reden waarom ze van de Geschillencommissie Financiële...