Meer aanrijdingen met dieren

Rendier verbodsbord

Het aantal aanrijdingen met dieren is in de afgelopen jaren fors gestegen. Van 5.750 in 2014 en 6.458 in 2015 tot 7.799 vorig jaar. Dit blijkt uit de jongste Risicomonitor Verkeer van het CVS.

Het CVS heeft dit jaar voor het eerst gekeken naar het aantal aanrijdingen met dieren en de regionale verschillen zijn groot. Verzekeraars vinden dan ook dat lokale overheden in de provincies waar veel aanrijdingen met wild plaatsvinden, automobilisten moeten wijzen op de ‘hot spots’.

Rudi Buis van het Verbond: “De eerste is dat we simpelweg door de opbloeiende economie meer kilometers maken en meer kilometers betekenen ook meer aanrijdingen. Daarnaast geldt dat het verkeer steeds drukker wordt en een niet onbelangrijk thema blijft het smartphonegebruik in het verkeer. Wij blijven daarom bij de politiek benadrukken dat afleiding in het verkeer moet worden aangepakt.”

Buis verwijst ook naar het Verkeersveiligheidsmanifest dat in het najaar in het Regeerakkoord is opgenomen. “Gelet op de alarmerende cijfers in de Risicomonitor roepen wij de politiek op om het manifest daadwerkelijk in verkeersveiligheidsbeleid om te zetten.”

Lees meer over
Schade januaristorm circa 90 miljoen euro

Schade januaristorm circa 90 miljoen euro

Volgens een eerste prognose van het Verbond van Verzekeraars bedraagt de schade aan woonhuizen en auto's als gevolg van de januaristorm van 18 januari zeker 90 miljoen...

Aanpak voertuigdiefstal werpt vruchten af

Aanpak voertuigdiefstal werpt vruchten af

Het gaat goed met de opsporing van gestolen jonge auto’s. De schadelast van die auto’s is fors gedaald, van 130 miljoen euro in 2015 naar 85 miljoen...

Verbond: meer aandacht nodig voor slachtoffers autonome voertuigen

Verbond: meer aandacht nodig voor slachtoffers autonome voertuigen

Het Verbond van Verzekeraars heeft in een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de positie van slachtoffers en bestuurders van autonome voertuigen.  Op...

Aantal inbraken vertoont sinds jaren lichte stijging

Aantal inbraken vertoont sinds jaren lichte stijging

Het aantal inbraakclaims steeg in 2016 van 61.000  naar 64.000. Met name de laatste dagen van het jaren zijn populair bij dieven, aldus , aldus de Risicomonitor...

Verbond: "Substantieel herstel van vertrouwen in verzekeringssector"

Verbond: "Substantieel herstel van vertrouwen in verzekeringssector"

Het vertrouwen in de verzekeringssector is vorig jaar verder versterkt. Dat blijkt uit het veertiende onderzoek van het CVS naar het sentiment onder consumenten. Volgens...

Anatal schadeclaims na aanrijdingen alarmerend hoog

Anatal schadeclaims na aanrijdingen alarmerend hoog

Verzekeraars roepen de politiek op het Verkeersveiligheidsmanifest in beleid om te zetten. Dit naar aanleiding van de opnieuw forse stijging van het aantal particuliere...