Nvga: uitbesteding bevordert juist transparantie

Logo NVGA

"De trend naar uitbesteding is een vaststaand gegeven en de verwachting is dat door de noodzaak van kostenreductie bij verzekeraars en efficiency in de procesvoering de uitbesteding de komende jaren alleen maar zal toenemen.
Wij gaan er vanuit dat wij de komende periode in staat gesteld worden om in nauwe samenspraak met DNB en verzekeraars de geuite zorg weg te kunnen nemen en zien het onderzoek met veel vertrouwen tegemoet." Aldus de NVGA.

DNB maakte onlangs bekend een inventarisatie te starten naar de uitbesteding en de beheersing van het uitbestedingsrisico door verzekeraars. De toezichthouder constateert dat het uitbesteden van bedrijfsactiviteiten toeneemt en vreest voor een bovenmatige concentratie van activiteiten bij serviceproviders. Een adequate risicobeheersing acht DNB daarbij essentieel.

De NVGA stelt in een reactie hierop dat "deze vrees ongegrond is en dat wellicht juist het tegendeel waar is. Uitbesteding van bedrijfsprocessen aan serviceproviders of huisvolmachten zal bijdragen aan een vergaande transparantie van risico’s.
De toename van volmachtactiviteiten gaat gepaard met een zorgvuldig proces van risicobeheersing, een traject waarin de NVGA veel tijd en geld investeert. Sinds begin dit jaar is er een nieuw normenkader geïntroduceerd, tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de NVGA en het Verbond van Verzekeraars. Het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten kan al voor 2017 als auditinstrument worden gebruikt. Onderwerpen als PARP, Klantbelang Centraal, Risicobeheersing en Datakwaliteit hebben hierin een prominente plaats gekregen. In de nieuwe versie van de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht is dit nieuwe normenkader verankerd".
De implementatie van het normenkader en het borgen van deze kwaliteitsstandaard staan bij de NVGA voor dit jaar hoog op de agenda.

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Kwaliteit volmachtbedrijf moet passend  worden beloond

Kwaliteit volmachtbedrijf moet passend worden beloond

Blijf investeren in kwaliteit en de kracht van samen. Alleen dan zullen wij in staat zijn om duurzaam, met een positief rendement, te blijven ondernemen, aldus...

"Verzekeraars morrelen aan vaste volmachtvergoeding"

"Verzekeraars morrelen aan vaste volmachtvergoeding"

"Helaas moet ik constateren dat er momenteel bij de uitrol van de nieuwe Volmachtovereenkomst door verzekeraars druk wordt uitgeoefend op de hoogte van de vaste...

GA-diplomahouders hebben eigen erkenningsregeling

GA-diplomahouders hebben eigen erkenningsregeling

NVGA en de SAR hebben het Register Gevolmachtigd Agent (RGA) ontwikkeld. Sinds de zomer van 2016 is de volmachtmodule niet meer opgenomen in het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk....

Een vak apart

Een vak apart

Volmacht is een vak apart. Een mooi en complex vak omdat de taken veelzijdig zijn. De gevolmachtigd agent verricht een aantal belangrijke taken, die normaliter...

Nvga wil verbetering resultaat volmachtportefeuille

Nvga wil verbetering resultaat volmachtportefeuille

"Wij moeten voorkomen dat meer partijen zich uit de volmachtmarkt gaan terugtrekken. Een portefeuille met een goed resultaat is het juiste antwoord", aldus...

Neerlandse wint Innovatieprijs

Neerlandse wint Innovatieprijs

De Neerlandse heeft de NVGA AM Innovatieprijs gewonnen voor haar Overstromingsrisicomodel. De prijs werd uitgereikt tijdens de Marktdag Volmachten van de NVGA en...