Onderzoek: leidt Solvency II tot risicoselectie door zorgverzekeraars?

Edith Schippers

De Nederlandse Zorgautoriteit gaat onderzoeken of Solvency II niet leidt tot risicoselectie door zorgverzekeraars.

De standaardformule van Solvency II hanteert voor zorgverzekeraars net als voor schadeverzekeraars de aanname dat het premierisico samenhangt met de verwachtingswaarde van de schadelast. Voor zorgverzekeraars zijn de kapitaalkosten en administratieve kosten voor ongezonde verzekerden hoger dan voor gezonde verzekerden hetgeen kan leiden tot een prikkel tot risicoselectie. Dit zal eerst onderzocht worden door de NZa.

Dat schrijft minister Schippers in het programma voor onderzoeken in de risicoverevening voor het jaar 2017/2018, dat ze naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. "Na het onderzoek kan mogelijk een vervolgonderzoek worden opgestart om te kijken of dit ook binnen de risicoverevening een rol zou moeten spelen of dat hier andere instrumenten voor zijn", aldus Schippers over het mogelijke effect van Solvency II.

Klasse voor gezonde verzekerden

Schippers bevestigt verder de verbeteringen bij de risicoverevening die zij eerder aankondigde. De verbeteringen zijn in lijn met aanpassingen van de afgelopen jaren waardoor het voor verzekeraars steeds meer loont om zich te richten op chronisch zieken en andere kwetsbare groepen. De introductie van een klasse voor gezonde verzekerden leidt ertoe dat de overcompensatie aan verzekeraars voor deze verzekerden afneemt.

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Zorgverzekering: minder overstappers

Zorgverzekering: minder overstappers

Afgaande op het voorlopige overstappercentage van 5,9 procent zoals berekend door Vektis Intelligence zijn minder mensen gewisseld van zorgverzekering. Per...

Vrijwillig eigen risico niet verlaagd

Vrijwillig eigen risico niet verlaagd

Het kabinet gaat niet in de oproep van ZN-voorzitter Rouvoet om het verplichte en vrijwillige eigen risico bij de zorgverzekering te maximeren op 650 euro totaal....

Restitutiepolis minder populair

Restitutiepolis minder populair

De cijfers laten zien dat de vaak duurdere restitutiepolis, met volledige vrije zorgkeus, minder populair wordt. Dat concludeert Independer. "In 2015 sloot 25 procent...

Consument wisselt steeds vaker van zorgpolis tussen kerst en oliebol

Consument wisselt steeds vaker van zorgpolis tussen kerst en oliebol

Steeds meer mensen stappen pas na de kerst over naar een andere zorgverzekering, aldus Independer. "In de afgelopen vier jaar is een duidelijke trend zichtbaar in...

VGZ heeft beet...

VGZ heeft beet...

VGZ hoeft niet langer de behandeling met antibiotica van een patiënte met de ziekte van Lyme (het resultaat van een tekenbeet) te vergoeden. Dat oordeelt het...

Collectieve zorgpolis moet echt iets toevoegen

Collectieve zorgpolis moet echt iets toevoegen

Minister Bruins wil dat collectieve zorgverzekeringen echt iets toevoegen. Dat schrijft hij bij de aanbieding aan de Tweede Kamer van het NZa-advies inzake collectieve...