Pensioen Holland Casino over naar Stap APF

Holland Casino logo

Pensioenfonds Holland Casino heeft de pensioenregeling ondergebracht bij Stap APF.

De opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten van de ruim 9.000 deelnemers worden in een eigen pensioenkring ondergebracht, onder de naam Pensioenkring Holland Casino.

Het belegd vermogen van de aanspraken die naar Stap APF overgaan, bedraagt ongeveer 1,48 miljard euro.

De huidige pensioenregeling van Holland Casino wordt vanuit Pensioenkring Holland Casino voorgezet. In deze pensioenregeling bouwen ruim 3.600 werknemers pensioen op.
Stap APF was het eerste algemeen pensioenfonds van Nederland en vierde onlangs zijn eenjarig bestaan. Eind 2016 zijn de pensioenkringen Eastman en SVG van start gegaan. Stap APF heeft daarnaast ook nog multi-client pensioenkringen. Hierin hebben meerdere klanten hun pensioenregeling ondergebracht.

Lees meer over
Verbond pleit voor pensioen APK

Verbond pleit voor pensioen APK

Het Verbond van Verzekeraars pleit voor een pensioen APK. In het FD betoogt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond dat het nieuw te vormen kabinet...

Oudere werknemer schiet niet veel op met pensioenhervorming

Oudere werknemer schiet niet veel op met pensioenhervorming

De verschuiving van pensioenkosten en pensioenopbouw van oudere werknemers naar jongere werknemers (doorsneesystematiek) leidt er niet toe dat oudere werknemers...

Consultatie amvb waardeoverdracht klein pensioen

Consultatie amvb waardeoverdracht klein pensioen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een consultatie gestart over de voorgenomen Algemene maatregel van bestuur waardeoverdracht klein pensioen....

Helft zzp'ers heeft niets geregeld voor later

Helft zzp'ers heeft niets geregeld voor later

Vijftig procent van de zzp’ers die langer dan 5 jaar zelfstandig zijn, heeft nog niets geregeld voor het pensioen. Dit blijkt uit onderzoek dat Motivaction uitvoerde in opdracht van Mijnpensioenoverzicht.nl....

Nederlander wil zelf pensioen bepalen

Nederlander wil zelf pensioen bepalen

Driekwart van de Nederlanders wil zelf bepalen hoe hun pensioenregeling eruit ziet. Een kwart heeft behoefte aan een vast pensioenplan vanuit de werkgever. Eén...

Pensioen: beperk het aantal keuzes

Pensioen: beperk het aantal keuzes

Vereenvoudigen keuzes en inspelen op intuïtie leidt tot betere pensioenkeuzes, blijkt uit een literatuurstudie en internationale vergelijking door Henriëtte...