Pensioen Holland Casino over naar Stap APF

Holland Casino logo

Pensioenfonds Holland Casino heeft de pensioenregeling ondergebracht bij Stap APF.

De opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten van de ruim 9.000 deelnemers worden in een eigen pensioenkring ondergebracht, onder de naam Pensioenkring Holland Casino.

Het belegd vermogen van de aanspraken die naar Stap APF overgaan, bedraagt ongeveer 1,48 miljard euro.

De huidige pensioenregeling van Holland Casino wordt vanuit Pensioenkring Holland Casino voorgezet. In deze pensioenregeling bouwen ruim 3.600 werknemers pensioen op.
Stap APF was het eerste algemeen pensioenfonds van Nederland en vierde onlangs zijn eenjarig bestaan. Eind 2016 zijn de pensioenkringen Eastman en SVG van start gegaan. Stap APF heeft daarnaast ook nog multi-client pensioenkringen. Hierin hebben meerdere klanten hun pensioenregeling ondergebracht.

Lees meer over
Pensioenuitkering daalt in 2018

Pensioenuitkering daalt in 2018

Nederlanders met een aanvullend pensioen of een lijfrente-uitkering tot 2.750 euro zien op de eerste uitkeringsspecificatie van 2018 een lager netto bedrag staan....

Uitkering bpr nog steeds aanzienlijk minder dan middelloonpensioen

Uitkering bpr nog steeds aanzienlijk minder dan middelloonpensioen

De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling is in de eerste helft van 2017 gestegen van 756 euro naar 787 euro. Dat leert de Pensioenvergelijker...

Koolmees: opschoonactie heel klein pensioen

Koolmees: opschoonactie heel klein pensioen

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat mee in de wens van de Tweede Kamer voor een laatste poging mensen in beweging te krijgen die een heel...

Inzetbaarheid op latere leeftijd grote uitdaging

Inzetbaarheid op latere leeftijd grote uitdaging

Om de inzetbaarheid en flexibiliteit op latere leeftijd van jongere generaties te verbeteren, voorziet Wijzer in geldzaken de komende jaren een grote uitdaging voor...

Pensioen over naar  nieuwe uitvoerder

Pensioen over naar nieuwe uitvoerder

Een pensioen opbouwen: in het verleden deed men dat vaak bij één pensioenuitvoerder, maar aangezien er tegenwoordig sneller van baan wordt gewisseld,...

Verbond pleit voor pensioen APK

Verbond pleit voor pensioen APK

Het Verbond van Verzekeraars pleit voor een pensioen APK. In het FD betoogt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond dat het nieuw te vormen kabinet...