Polis pas premievrij als geen premie meer wordt betaald

Euro's TB

Een verzekering is pas premievrij als geen premie meer wordt betaald. Dit principe kost a.s.r. een lieve duit (meer dan 70 mille).

Aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) lag de vraag voor of aan consument na het overlijden van de voormalige partner van de consument een uitkering van 90.765 euro toekomt, zoals het laatst afgegeven polisblad van de overlijdensrisicoverzekering bepaalt, of dat aan consument een uitkering van 17.630 euro toekomt, zijnde 110 procent van de waarde van de verzekering, omdat de verzekering voor het overlijden van de voormalige partner op 29 oktober 2015 premievrij is geworden.

A.s.r. verwijst in dit verband naar het door de voormalige partner op 26 juni 2015 ondertekende 'Verzoek voor stoppen met premie betalen'. Volgens de verzekeraars was deze premievrijmaking per abuis nog niet op het laatst afgegeven polisblad verwerkt.

De commissie stelt echter: "De verzekering kent volgens het polisblad een jaarpremie en is volgens het polisblad ingegaan op 1 februari 1990. Er moet dan ook van worden uitgegaan dat de voormalige partner de jaarpremie voor het verzekeringsjaar 1 februari 2015 tot 1 februari 2016 had voldaan toen hij het verzoek van 26 juni 2015 bij Verzekeraar indiende. Hij heeft derhalve betaald voor de hogere overlijdensdekking tot en met 1 februari 2016. Tot die datum was van een premievrij gemaakte verzekering dan ook geen sprake, aangezien Verzekeraar toen geen deel van de jaarpremie aan de voormalige partner van de Consument heeft terugbetaald.

"De Commissie zal dan ook uitgaan van de juistheid van wat op het genoemde polisblad vermeld is, te weten dat de verzekering op het moment van overlijden van de voormalige partner een overlijdensrisicodekking kende van 90.756 euro."

Uitspraak 2018-050.

Lees meer over
Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

Zorgplicht vraagt actieve en voortdurende bemoeienis van adviseur

In het kader van de zorgplicht mag een consument van de verzekeringsadviseur gedurende de looptijd van de verzekering een actieve en voortdurende bemoeienis verwachten....

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Bank hoeft echtelieden niet te informeren over elkaars vermogenspositie

Het is aan de echtelieden onderling om elkaar desgevraagd te informeren over hun vermogenspositie. De bank is hierbij geen partij. Dat stelt de Geschillencommissie...

De prijs van execution only

De prijs van execution only

Wie kiest voor execution only kan de aanbieder niet verwijten dat hij geen advies heeft gegeven. De echtgenote van een overleden man meent dat deze zich vergist...

Grens aan zorgplicht

Grens aan zorgplicht

Van de geldverstrekker hoeft, wanneer een consument zijn rentevastperiode tracht te verlengen, in beginsel niet te worden verwacht dat zij nagaat of de keuze die...

Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Boeterente afhankelijk van vergelijkingsrente

Consumenten mogen erop vertrouwen dat de in rekening gebrachte boeterente afhankelijk is van de hoogte van de vergelijkingsrente, stelt de Geschillencommissie Financiële...

Adviseur ging over de grens...

Adviseur ging over de grens...

Een adviseur moet goed luisteren naar de 'voorvraag' van de klant. De Hypotheker deed dat in een bepaald geval niet, reden waarom ze van de Geschillencommissie Financiële...