Verzekerde mag op polisblad vertrouwen

Kifid 2017 (deel logo)

UIT VVP 8: SCHADE - De consument heeft een inboedelverzekering afgesloten. Op het polisblad staat vermeld dat het eigen risico is afgekocht. In de polisvoorwaarden is opgenomen dat er bij schade inderdaad geen eigen risico is, tenzij er sprake is van het vallen van onder meer een mobiele telefoon. Consument lijdt schade als gevolg van een val van haar mobiele telefoon. De consument claimt de volledige schade met de stelling dat de verzekeraar op het polisblad dan maar had moeten vermelden dat in sommige gevallen toch een eigen risico geldt ondanks de afkoop van het eigen risico.

De geschillencommissie is het met de verzekerde eens. De commissie stelt voorop dat een verzekerde mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de inhoud van het polisblad. Op het polisblad staat dat het eigen risico is afgekocht. Derhalve mocht consument ervan uitgaan dat hij -ook bij val-en stootschade aan zijn telefoon-geen eigen risico verschuldigd zou zijn. Dat het polisblad en de verzekeringsvoorwaarden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat in het polisblad wordt vermeld dat in de voorwaarden nadere informatie kan worden gevonden over eigen risico’s, doet daar niet aan af. Consument hoefde er, gezien de niet voor meerderlei uitleg vatbare vermelding ‘eigen risico afgekocht’ in het polisblad, niet op bedacht te zijn dat er nog sprake was van een uitzondering. Het had op de weg van verzekeraar gelegen om deze uitzondering ten aanzien van val-en stootschade nadrukkelijk op het polisblad te vermelden. Uitspraak 2017 -523

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Schending dossierplicht kost adviseur deel honorarium

Schending dossierplicht kost adviseur deel honorarium

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat een financieel adviseur 500 euro van zijn adviesvergoeding terugstorten wegens onvoldoende dossiervorming....

Adviseur moet klant meerdere keuzes geven

Adviseur moet klant meerdere keuzes geven

Ook al vraagt de klant om de laagste rente, dan kun je er als hypotheekadviseur niet mee volstaan alleen het product te bespreken dat op dat moment het laagste tarief...

Aov-klant hield Klaverblad niet voor de gek

Aov-klant hield Klaverblad niet voor de gek

Klaverblad vindt dat een aov-klant die in 2006 enkele weken een medicijn gebruikte in het kader van rouwverwerking dit had moeten melden bij zijn aanvraag in 2013....

Adviseur moet kunnen aantonen dat klant weloverwogen keuze kon maken

Adviseur moet kunnen aantonen dat klant weloverwogen keuze kon maken

Een financieel adviseur moet kunnen aantonen dat hij de klant in staat heeft gesteld een weloverwogen keuze te maken. Anders heeft hij niet gehandeld zoals het een...

Adviseur niet schuldig aan afwijzen hypotheekaanvraag door geldverstrekker

Adviseur niet schuldig aan afwijzen hypotheekaanvraag door geldverstrekker

Goedkopehypotheek.nl kan niet worden verweten dat geldverstrekker ABN Amro de hypotheekaanvraag van de klagende consument afwees. Dat oordeelt de Geschillencommissie...

Klant moet heel specifieke vragen zelf stellen

Klant moet heel specifieke vragen zelf stellen

Een adviseur hoeft heel specifieke vragen van de klant niet te voorzien en pro-actief te beantwoorden, meent de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening...