Schade als gevolg van vertraging in de voldoening van een geldsom gefixeerd op de wettelijke rente

Euro's 2

Schade als gevolg van vertraging in de voldoening van een geldsom is gefixeerd op de wettelijke rente. Heeft iemand schade geleden als gevolg van de vertraging, moet hij dat wel heel nadrukkelijk aantonen.

De Centrale Raad van Beroep deed in hoger beroep uitspraak in een geval waarin de WGA-uitkering van de appellant was stopgezet. Later werd hem met terugwerkende kracht alsnog een IVA-uitkering toegekend. Appellant voerde aan dat hij in de tussentijd in grote financiële problemen is gekomen, wat er toe heeft geleid dat hij in maart 2017 uit zijn huis is gezet. Naast veel pijn en verdriet heeft hij financiële schade geleden. Appellant verzocht om schadevergoeding en vergoeding van proceskosten.

De Raad stelt echter: "Appellant heeft niet onderbouwd dat hij als gevolg van deze besluiten schade heeft geleden die voor vergoeding in aanmerking komt. Hij heeft de door hem gestelde financiële problemen niet gespecificeerd. Voor zover zijn stellingen zo begrepen moeten worden dat hij als gevolg van de besluiten van 23 januari 2014 over onvoldoende middelen heeft beschikt om zijn lasten te voldoen, waaronder hypotheekbetalingen, gaat het om schade als gevolg van vertraging in de voldoening van een geldsom. De vergoeding van deze schade is gefixeerd op de wettelijke rente (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 5 april 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1306). Het Uwv heeft de wettelijke rente al betaald en over de hoogte daarvan bestaat geen geschil. Voor een schadevergoeding daar bovenop bestaat dan ook geen aanleiding. Gelet hierop wordt het verzoek om schadevergoeding afgewezen."

Lees meer over
Besteedbaar inkomen sinds 1977 nauwelijks gestegen

Besteedbaar inkomen sinds 1977 nauwelijks gestegen

Huishoudens hebben de afgelopen vier decennia nauwelijks meer te besteden gekregen, zo blijkt uit economisch onderzoek van de Rabobank. De middenklasse kreeg het...

Reaal komt op kosten...

Reaal komt op kosten...

Reaal mag geen verrekening met de aov-uitkering van De Amersfoortse toepassen in een letselschadegeval. Dat oordeelt de Rechtbank Limburg.  Verzoeker is...

"Gedifferentieerde Whk-premie vanaf 2014 controleren en laten corrigeren"

"Gedifferentieerde Whk-premie vanaf 2014 controleren en laten corrigeren"

“Dit is hét moment voor werkgevers om hun gedifferentieerde Whk-premie vanaf 2014 te controleren en te laten corrigeren." Dat stelt Aon. "Werkgevers...

Ziekengeld valt onder begrip inkomen

Ziekengeld valt onder begrip inkomen

Ziekengeld valt onder het begrip inkomen, oordeelt de Centrale Raad van Beroep in hoger beroep. De Raad: “Het moet als een omissie van de wetgever worden...

Kabinet houdt vast aan verlichten loondoorbetalingsplicht bij ziekte

Kabinet houdt vast aan verlichten loondoorbetalingsplicht bij ziekte

Het kabinet houdt vast aan haar voornemen de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers te verlichten. Dat is op te maken uit een toespraak van minister...

Kostendelersnorm volgens letter van de wet uitgelegd

Kostendelersnorm volgens letter van de wet uitgelegd

De kostendelersnorm geldt ook voor een meervoudig gehandicapt, zorgafhankelijk iemand. Dat bevestigt de Centrale Raad van Beroep. De persoon in kwestie woont samen...