Sivi: onderzoek naar kwaliteitssysteem voor robo-advies

Robot

Kenniscentrum Sivi start onderzoek naar een kwaliteitssysteem voor robo-advies in de verzekeringsbranche.

Sivi: "De technische drempels voor autonome adviestoepassingen zonder tussenkomst van natuurlijke adviseurs worden steeds lager. Het gevaar bestaat daarbij dat het klantperspectief wordt vergeten. Fouten of verkeerd gebruik van technologie kunnen immers leiden tot een gevaarlijke cocktail met grote negatieve gevolgen voor de klant en/of de aanbieder van diensten.
"Daarnaast moet robo-advies aan dezelfde wettelijke Wft-bepalingen voldoen als een natuurlijk persoon. De Wft is breed en kent op punten interpretatieruimte. Wanneer is er voor robo-advies in redelijkheid alles aan gedaan om fouten te signaleren en te voorkomen?"

In het discussiepaper Examen voor de Robo-adviseur? bespreekt Sivi de noodzaak van een kwaliteitssysteem, geleerde lessen uit andere branches en worden uitgangspunten geformuleerd voor de invulling van het beoogde kwaliteitssysteem.
Daarnaast start Sivi dit najaar rondetafelsessies met partijen in de branche. Met de verkregen input wordt een plan opgesteld voor de implementatie van het beoogde kwaliteitssysteem.


 

Lees meer over
Toekomst voor personaliseren robo-advies

Toekomst voor personaliseren robo-advies

Diederik van Thiel en Fred van Raaij hebben een Digital Customer Experience model ontwikkeld dat richting geeft aan het persoonlijk maken van robo-advies, "net...