Specificatie vergoeding bij vervroegde aflossing niet verplicht

Kifid (logo)

Een bank hoeft geen specificatie van de berekening van de vergoeding bij vervroegde aflossing te verstrekken, stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-567.

Een medewerker van Interpolis wil zijn hypotheek van 390.000 euro vervroegd aflossen. Geldverstrekker Rabobank vraagt hiervoor een vergoeding van een vergoeding van 79.857,86 euro. Consument vordert dat de bank wordt veroordeeld tot het verstrekken van een specificatie van de aflosvergoeding. Voorts vordert consument dat de bank wordt veroordeeld genoegen te nemen met een lagere aflosvergoeding indien hij de geldlening vervroegd terugbetaalt. Consument begroot zijn vordering op 35.000 euro.

Volgens de Geschillencommissie is de bank echter niet gehouden een specificatie te geven, als ze dat al zou kunnen. "De bank heeft toegelicht dat zij niet de door Consument gewenste specificatie kan overleggen en hiertoe ook niet verplicht is. Zij fundt op portefeuilleniveau en het is voor haar niet mogelijk om per leningdeel in elk persoonlijk geval aan te geven wat de exacte schade is. Een directe link ontbreekt. De AFM bevestigt in de Leidraad MCD dat financiers het renterisico in de regel niet per individueel afgesloten geldlening, maar op portefeuilleniveau, (mogen) afdekken." (De kwestie speelt na 14 juli 2016, red.)

"De Bank hanteert de zogeheten netto contante waarde methode ex artikel 10 Gedragscode Hypothecaire Financieringen. De Bank heeft op verzoek van Consument van deze berekening ook een specificatie verstrekt. In de Leidraad is opgenomen dat deze
methode wordt beschouwd als een goede manier om de berekening van de vergoeding op een eerlijke en transparante wijze vorm te geven en daarmee niet meer dan het financiële nadeel in rekening te brengen.
"Op grond van bovenstaande moet worden aangenomen dat de Bank een acceptabele berekening heeft gemaakt, waartegenover Consument het tegendeel niet aannemelijk heeft gemaakt. Een en ander leidt tot de conclusie dat de klacht ongegrond is en de vorderingen worden afgewezen."

Lees meer over
Klunzige struikelpartij toch vergoed

Klunzige struikelpartij toch vergoed

SCHADE - Een consument is op visite. Bij het opstaan van de zitbank en het weglopen, struikelt de consument over zijn eigen benen, waardoor een salontafel van de...

Adviseur moet klant alternatieven bieden

Adviseur moet klant alternatieven bieden

HYPOTHEKEN - In deze uitspraak staat de vraag centraal of de adviseur de consument had moeten informeren over eventuele financieringsmogelijkheden buiten het reguliere...

Consument mag niet klagen over adviseur

Consument mag niet klagen over adviseur

LEVEN - In deze zaak stelt de consument dat hij een levensverzekering wilde afsluiten, bedoeld voor vermogensopbouw. De consument vindt dat, door de hoge kosten...

Inzicht kostenopbouw geen verplichting

Inzicht kostenopbouw geen verplichting

LEVEN - Wanneer bij het afsluiten van een verzekering duidelijkheid bestaat over de verschuldigde premie én over hoogte van de uitkering, heeft de klant...

Adviseur moet gespreksverslag jaren bewaren

Adviseur moet gespreksverslag jaren bewaren

SCHADE - In deze klacht gaat het om de vraag of de consument bij het in 2004 afsluiten van een rechtsbijstandverzekering, wel of niet heeft aangegeven de verzekering...

Honderd jaar oude ring niet antiek

Honderd jaar oude ring niet antiek

SCHADE - Een consument heeft een inboedelverzekering afgesloten. De polisvoorwaarden bepalen een maximale dekking voor sieraden van 2500 euro en een maximale vergoeding...