Standaardinformatiemodel voor pensioenfondsen

Bezorgd over pensioen

Minister Wouter Koolmees (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een standaardinformatiemodel voor pensioenfondsen vastgesteld. Hiermee gaan zij hun deelnemers ondersteunen bij het maken van een keuze tussen een vast of een variabel pensioen.
 
De Pensioenfederatie heeft het model ontwikkeld. De AFM heeft het ministerie hierover positief geadviseerd. In juli adviseerde de AFM al positief over het standaardinformatiemodel dat het Verbond van Verzekeraars voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen heeft ontwikkeld.
 
Sinds de inwerkingtreding van de Wet verbeterde premieregeling hebben deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst bij hun pensionering de keuze tussen een vast of een variabel pensioen. Vanaf 1 januari 2018 zijn pensioenuitvoerders verplicht om hiervoor gebruik te maken van een standaardinformatiemodel. Dat is nu ook voor pensioenfondsen ontwikkeld en vastgesteld.

Bij de advisering heeft de AFM de wettelijke vereisten betrokken dat informatie over pensioen correct, duidelijk en evenwichtig moet zijn en inzicht moet bieden in keuzemogelijkheden. Ook beveelt de AFM aan om in 2018 een deelnemersonderzoek te doen naar het begrip en effect van beide standaardinformatiemodellen (pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen). Daarbij is het wenselijk om tot één model te komen voor alle pensioenuitvoerders.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
AFM consulteert herziene beleidsregel informatieverstrekking

AFM consulteert herziene beleidsregel informatieverstrekking

De AFM consulteert de aanpassing van de beleidsregel Informatieverstrekking. De aanleiding hiervoor zijn nieuwe interpretaties van een aantal wettelijke normen en...

AFM focust op top 10-risico's financiële sector

AFM focust op top 10-risico's financiële sector

De AFM focust zich in 2018 in het toezicht op de top 10-risico's in de financiële sector. "Bestaande problemen willen we oplossen en nieuwe risico’s...

Wat betekent (robo-)advies voor het toezicht?

Wat betekent (robo-)advies voor het toezicht?

"Innovatieve producten en diensten brengen kansen met zich mee, zoals het stimuleren van veilig gedrag en meer toegankelijk (robo)advies. De ontwikkelingen moeten...

AFM: uitspraak rechter leidt tot minder effectief toezicht

AFM: uitspraak rechter leidt tot minder effectief toezicht

De AFM gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de bestuursrechter van 20 december 2017, om meer duiding te krijgen over de interpretatie van de zorgplicht. Volgens...

Raaijmakers weg bij AFM

Raaijmakers weg bij AFM

Karina Raaijmakers vertrekt bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ze begint op 1 april als directeur Toezicht en Handhaving van de Nederlandse Zorgautoriteit...

Adviseurs gaan minder bijdragen aan toezichtskosten

Adviseurs gaan minder bijdragen aan toezichtskosten

Adviseurs en bemiddelaars gaan minder bijdragen aan de kosten van het doorlopende AFM-toezicht. Droegen zij tot nu toe 21,2 procent van de totale kosten bij, dit...