Verbond: "Substantieel herstel van vertrouwen in verzekeringssector"

David Knibbe 2016

Het vertrouwen in de verzekeringssector is vorig jaar verder versterkt. Dat blijkt uit het veertiende onderzoek van het CVS naar het sentiment onder consumenten.

Volgens het Verbond van Verzekeraars is er over een langere periode een substantieel herstel van vertrouwen (van 20 punten in 2012 naar 34 punten in 2017). Uitgedrukt in een rapportcijfer scoren verzekeraars een 6,1. “We gaan voor een ruime voldoende, we zijn er dus nog niet”, aldus voorzitter David Knibbe (CEO Nationale-Nederlanden) van het Verbond van Verzekeraars.

Knibbe verklaart de trend die zich aftekent door verbetering van de communicatie en klantcontact alsmede een goede claimafwikkeling. “Dat begint de klant ook te ervaren. We gaan door op dit spoor”.

Tijdens de algemene ledenvergadering van het Verbond werd het beleidsplan voor 2018 vastgesteld, een werkprogramma waarin de pijlers ‘ondernemend’ en ‘maatschappelijk’ weer centraal staan. De verzekeringssector geeft in 2018 prioriteit aan een vernieuwd pensioenstelsel, een duurzame balans op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de veiligheid ook ten aanzien van klimaat en andere risico’s, zoals op het gebied van terrorisme en cybersecurity. Verkend worden de mogelijkheden van een systeem van de directe autoverzekering. Ook de evaluatie van Solvency II en de volle aandacht hebben het provisieverbod en de consequenties van de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Op 20 juni 2018 zal Willem van Duim (ceo Achmea) voor een periode van twee jaar de voorzittershamer overnemen van Knibbe.

Lees meer over
Schade januaristorm circa 90 miljoen euro

Schade januaristorm circa 90 miljoen euro

Volgens een eerste prognose van het Verbond van Verzekeraars bedraagt de schade aan woonhuizen en auto's als gevolg van de januaristorm van 18 januari zeker 90 miljoen...

Aanpak voertuigdiefstal werpt vruchten af

Aanpak voertuigdiefstal werpt vruchten af

Het gaat goed met de opsporing van gestolen jonge auto’s. De schadelast van die auto’s is fors gedaald, van 130 miljoen euro in 2015 naar 85 miljoen...

Verbond: meer aandacht nodig voor slachtoffers autonome voertuigen

Verbond: meer aandacht nodig voor slachtoffers autonome voertuigen

Het Verbond van Verzekeraars heeft in een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de positie van slachtoffers en bestuurders van autonome voertuigen.  Op...

Aantal inbraken vertoont sinds jaren lichte stijging

Aantal inbraken vertoont sinds jaren lichte stijging

Het aantal inbraakclaims steeg in 2016 van 61.000  naar 64.000. Met name de laatste dagen van het jaren zijn populair bij dieven, aldus , aldus de Risicomonitor...

Meer aanrijdingen met dieren

Meer aanrijdingen met dieren

Het aantal aanrijdingen met dieren is in de afgelopen jaren fors gestegen. Van 5.750 in 2014 en 6.458 in 2015 tot 7.799 vorig jaar. Dit blijkt uit de jongste Risicomonitor...

Anatal schadeclaims na aanrijdingen alarmerend hoog

Anatal schadeclaims na aanrijdingen alarmerend hoog

Verzekeraars roepen de politiek op het Verkeersveiligheidsmanifest in beleid om te zetten. Dit naar aanleiding van de opnieuw forse stijging van het aantal particuliere...