Vervallen tijdklemmen kapitaalverzekeringen vraagt om onafhankelijk advies

Logo Verbond van Verzekeraars

De tijdklemmen voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) komen met ingang van 1 april 2017 te vervallen. Het Verbond pleit ervoor dat consumenten onafhankelijk financieel advies inwinnen in dergelijke situaties.

In een brief aan de Tweede Kamer informeert staatssecretaris Wiebes van Financiën over zijn voornemen een koninklijk besluit uit te vaardigen om de tijdklemmen te laten vervallen. Aanleiding is het in november 2016 ingediende amendement tijdens de behandeling van het Belastingplan en de overige fiscale maatregelen. Het doel van het amendement (stimuleren van aflossing van eigenwoningschuld) kon op brede sympathie in de Kamer rekenen. Het Verbond van Verzekeraars heeft Kamerleden, ambtenaren en toezichthouders er bij herhaling op gewezen dat het amendement in veruit de meeste gevallen onverstandig kan uitpakken voor consumenten. Bovendien is het per amendement wijzigen van de wet - zonder nader onderzoek – in de ogen van het Verbond niet prudent. Daarop is de inwerkingtreding van deze wetswijziging afhankelijk gemaakt van een uitvoeringstoets van DNB.
 Volgens het Verbond verwacht DNB dat de impact op de solvabiliteit van verzekeraars gering zal zijn. DNB, AFM en het ministerie verwachten dat het laten vervallen van de fiscale tijdklemmen niet tot massale afkoop van deze polissen leidt. De financiële prikkel voor consumenten om hun polis af te kopen is volgens hun inschatting veelal negatief. Het Verbond heeft steeds aangegeven dat desondanks niet is uit te sluiten dat consumenten op andere gronden besluiten hun KEW, SEW of BEW te beëindigen. De tussentijdse wijziging van de fiscale regels brengt bovendien onzekerheid met zich mee. Dit leidt er toe dat in mindere mate kapitaal voor een lange periode illiquide kan worden belegd. Dat kan negatief uitpakken voor de rol die verzekeraars spelen als langetermijninvesteerder in de Nederlandse economie.

Onafhankelijk advies
Nu de tijdklemmen toch vervallen, is het volgens het Verbond van groot belang te voorkomen dat consumenten financiële beslissingen nemen die nadelig voor hen uitpakken. Daarom pleit het Verbond – naast een goede informatievoorziening bij afkoop – voor het inwinnen van onafhankelijk financieel advies in dit soort situaties. Het Verbond adviseert verzekeraars hun klanten hierop te wijzen.
 

Lees meer over

Reacties

Roelof Radstaake 13 februari 2017

De materie is de mijne niet, maar 1 ding begrijp ik niet helemaal. Eerst zorgt de zware lobby van het Verbond voor het provisieverbod waardoor de financieel adviseur in zwaar weer terechtkomt, en nu ineens moet er geen drempel komen voor financieel advies en is de financieel adviseur erg belangrijk. Oftewel, de maatschappij (op lobby van het Verbond) geeft eerst de adviseur een schop en gaat daarna zn hielen likken? Rare volgorde.

Arjan Lubbe 13 februari 2017

Massale afkoop van KEW / BEW / SEW zorgt voor verslechterde financiële buffers bij verzekeraars. het is daarom logisch dat ze bij het Verbond inzetten op het behoud van die polissen. Wel mooi om te zien dat ze de verketterde adviseurs nu opeens keihard nodig hebben, om te redden wat er te redden valt.

Schade januaristorm crica 90 miljoen euro

Schade januaristorm crica 90 miljoen euro

Volgens een eerste prognose van het Verbond van Verzekeraars bedraagt de schade aan woonhuizen en auto's als gevolg van de januaristorm van 18 januari zeker 90 miljoen...

Aanpak voertuigdiefstal werpt vruchten af

Aanpak voertuigdiefstal werpt vruchten af

Het gaat goed met de opsporing van gestolen jonge auto’s. De schadelast van die auto’s is fors gedaald, van 130 miljoen euro in 2015 naar 85 miljoen...

Verbond: meer aandacht nodig voor slachtoffers autonome voertuigen

Verbond: meer aandacht nodig voor slachtoffers autonome voertuigen

Het Verbond van Verzekeraars heeft in een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de positie van slachtoffers en bestuurders van autonome voertuigen.  Op...

Aantal inbraken vertoont sinds jaren lichte stijging

Aantal inbraken vertoont sinds jaren lichte stijging

Het aantal inbraakclaims steeg in 2016 van 61.000  naar 64.000. Met name de laatste dagen van het jaren zijn populair bij dieven, aldus , aldus de Risicomonitor...

Verbond: "Substantieel herstel van vertrouwen in verzekeringssector"

Verbond: "Substantieel herstel van vertrouwen in verzekeringssector"

Het vertrouwen in de verzekeringssector is vorig jaar verder versterkt. Dat blijkt uit het veertiende onderzoek van het CVS naar het sentiment onder consumenten. Volgens...

Meer aanrijdingen met dieren

Meer aanrijdingen met dieren

Het aantal aanrijdingen met dieren is in de afgelopen jaren fors gestegen. Van 5.750 in 2014 en 6.458 in 2015 tot 7.799 vorig jaar. Dit blijkt uit de jongste Risicomonitor...