Verzekeraar hoeft reisverlenging niet te vergoeden

Kifid 2017 (deel logo)

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) toont begrip voor het feit dat een consument wegens de crematie van zijn schoonvader zijn terugkeer naar Nederland heeft uitgesteld, maar stelt vast dat de voorwaarden van zijn reisverzekering geen grond voor vergoeding bieden.

De Commissie is van oordeel dat "de bewoordingen van de Verzekeringsovereenkomst (met Allianz, red.) niet voorzien in een dekking van kosten wegens een verlenging van de reis van Consument. In de Verzekeringsovereenkomst staat opgesomd dat het terugreizen naar Nederland per openbaar vervoer, of een terugkeer naar de vakantiebestemming binnen de dekking van de verzekering valt. Uit een objectieve lezing van deze voorwaarde volgt niet dat ook een verlenging van de reis onder de reikwijdte van deze bepaling valt. De Commissie heeft begrip voor de handeling van Consument om zijn reis wegens de uitvaart van zijn schoonvader te verlengen, maar de Verzekeringsvoorwaarden voorzien niet in dekking van de kosten van verlenging in een dergelijk geval. Omdat Verzekeraar niet te kennen heeft gegeven uit coulance een uitkering te doen kan Consument rechtens geen aanspraak maken op een uitkering uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst. De vordering dient te worden afgewezen."

De consument claimde tevens bagage die gestolen zou zijn. Allianz wees deze claim af wegens onvoldoende onderbouwing. De geschillencommissie stelt de verzekeraar ook op dit punt in het gelijk.

Beide claims bij elkaar beliepen meer dan 13.000 euro.

 

Uitspraak 2017-865.

 

Lees meer over
Adviseur mag 5 jaar zijn beroep niet uitoefenen

Adviseur mag 5 jaar zijn beroep niet uitoefenen

Een verzekeringsadviseur mag vijf jaar zijn werk niet uitoefenen. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) vindt dat BNP Paribas Cardif de...

Bijzondere omstandigheid duidelijk bij adviseur aangeven

Bijzondere omstandigheid duidelijk bij adviseur aangeven

Een consument moet een bijzondere omstandigheid duidelijk bij de adviseur aangeven. Anders kan hij de adviseur later niet verwijten geen goed advies te hebben gegeven....

Dure klokjes...

Dure klokjes...

Een consument die valselijk twee zoekgeraakte horloges claimde bij Aegon, beging een cruciale fout: hij stuurde foto's die hij had gemaakt van de klokjes nadat zij...

Brieven waarin klant wordt aangemaand zeven jaar bewaren

Brieven waarin klant wordt aangemaand zeven jaar bewaren

Fbto kon niet aantonen dat zij de consument had aangemaand inzake premiebetalingen, voor de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) reden de...

Adviseur had beter moeten kijken of dekking passend was

Adviseur had beter moeten kijken of dekking passend was

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) concludeert dat een adviseur jegens consument is tekortgeschoten in de uitvoering van zijn verplichtingen,...

Informeren over registratie in EVR is verplicht

Informeren over registratie in EVR is verplicht

Als een verzekeraar een consument niet informeert over registratie in het Extern Verwijzingsregister EVR, moet hij de registratie doorhalen. Dat blijkt uit Uitspraak...