Zorgverzekeraars moeten meer informatie geven over collectiviteiten

Stethoscoop

Per 1 november worden de regels inzake informatieverstrekking door zorgverzekeraars over collectiviteiten en (bijna) identieke polissen aangescherpt.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) schrijft in haar 'Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2016' dat zij een wijziging van de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-010) heeft vastgesteld. 

Volgens de regeling moeten zorgverzekeraars vanaf november 2017 op hun website informatie geven over collectiviteiten. Daarnaast moeten zij er voor zorgen dat een collectiviteit, zoals bijvoorbeeld een werkgever, belangenorganisatie of sportvereniging, informatie geeft aan consumenten over welke modelovereenkomst van welke zorgverzekeraar er wordt aangeboden en wat de eventuele verschillen zijn tussen de modelovereenkomst van de zorgverzekeraar en de modelovereenkomst met collectiviteitskorting.

Tussenpersoon

Diezelfde informatie moet aan consumenten worden gegeven als niet de collectiviteiten zelf, maar eventuele derden een modelovereenkomst met collectiviteitskorting aanbieden (zoals een volmacht of een tussenpersoon) op basis van afspraken daarover met de zorgverzekeraar. Ook daarvoor is de zorgverzekeraar verantwoordelijk. De NZa zal hier op toezien vanaf het moment van inwerkingtreding van de aangepaste regeling. 

(Nagenoeg) gelijke polissen

Wanneer binnen een concern polissen worden aangeboden die (vrijwel) gelijk zijn wat betreft de te verzekeren prestaties en de keuzemogelijkheden tussen zorgaanbieders, moet iedere betrokken zorgverzekeraar in een overzicht op zijn website vermelden dat deze polissen (vrijwel) gelijk zijn. Ook het soort informatie dat in het overzicht moet komen, is in de regeling gespecificeerd. De verplichting tot het vermelden van een dergelijk overzicht wordt per 1 november uitgebreid naar polissen die op bovenstaande punten (nagenoeg) gelijk zijn en vanuit individuele zorgverzekeraars worden aangeboden.

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Zorgverzekering: minder overstappers

Zorgverzekering: minder overstappers

Afgaande op het voorlopige overstappercentage van 5,9 procent zoals berekend door Vektis Intelligence zijn minder mensen gewisseld van zorgverzekering. Per...

Vrijwillig eigen risico niet verlaagd

Vrijwillig eigen risico niet verlaagd

Het kabinet gaat niet in de oproep van ZN-voorzitter Rouvoet om het verplichte en vrijwillige eigen risico bij de zorgverzekering te maximeren op 650 euro totaal....

Restitutiepolis minder populair

Restitutiepolis minder populair

De cijfers laten zien dat de vaak duurdere restitutiepolis, met volledige vrije zorgkeus, minder populair wordt. Dat concludeert Independer. "In 2015 sloot 25 procent...

Consument wisselt steeds vaker van zorgpolis tussen kerst en oliebol

Consument wisselt steeds vaker van zorgpolis tussen kerst en oliebol

Steeds meer mensen stappen pas na de kerst over naar een andere zorgverzekering, aldus Independer. "In de afgelopen vier jaar is een duidelijke trend zichtbaar in...

VGZ heeft beet...

VGZ heeft beet...

VGZ hoeft niet langer de behandeling met antibiotica van een patiënte met de ziekte van Lyme (het resultaat van een tekenbeet) te vergoeden. Dat oordeelt het...

Collectieve zorgpolis moet echt iets toevoegen

Collectieve zorgpolis moet echt iets toevoegen

Minister Bruins wil dat collectieve zorgverzekeringen echt iets toevoegen. Dat schrijft hij bij de aanbieding aan de Tweede Kamer van het NZa-advies inzake collectieve...