Kifid-uitspraken

Verzekerde mag op polisblad vertrouwen

Verzekerde mag op polisblad vertrouwen

UIT VVP 8: SCHADE - De consument heeft een inboedelverzekering afgesloten. Op het polisblad staat vermeld dat het eigen risico is afgekocht. In de polisvoorwaarden...

Adviseur moet klant meerdere keuzes geven

Adviseur moet klant meerdere keuzes geven

Ook al vraagt de klant om de laagste rente, dan kun je er als hypotheekadviseur niet mee volstaan alleen het product te bespreken dat op dat moment het laagste tarief...

Aov-klant hield Klaverblad niet voor de gek

Aov-klant hield Klaverblad niet voor de gek

Klaverblad vindt dat een aov-klant die in 2006 enkele weken een medicijn gebruikte in het kader van rouwverwerking dit had moeten melden bij zijn aanvraag in 2013....

Adviseur moet kunnen aantonen dat klant weloverwogen keuze kon maken

Adviseur moet kunnen aantonen dat klant weloverwogen keuze kon maken

Een financieel adviseur moet kunnen aantonen dat hij de klant in staat heeft gesteld een weloverwogen keuze te maken. Anders heeft hij niet gehandeld zoals het een...

Consument moet zelf termijnen bewaken

Consument moet zelf termijnen bewaken

HYPOTHEKEN - Consument en financieel adviseur sluiten een overeenkomst van opdracht. In de overeenkomst is onder meer de volgende bepaling opgenomen: ‘Opdrachtgever...

Voor informeel advies gelden gelijke eisen

Voor informeel advies gelden gelijke eisen

HYPOTHEKEN - In deze casus staat vast, dat er sprake is geweest van een informeel advies waaraan geen schriftelijke overeenkomst ten grondslag lag. Er is geen adviesrapport...

Ex krijgt uitgekeerd  ondanks scheiding

Ex krijgt uitgekeerd ondanks scheiding

LEVEN - De consument heeft een levensverzekering. Deze geeft recht op een uitkering bij in leven zijn op de einddatum van de verzekering. Als begunstigde van deze...

Beperking aan verbod  om te verhuren

Beperking aan verbod om te verhuren

HYPOTHEKEN - Hypotheekverstrekkers nemen in de hypotheekvoorwaarden veelal op dat de consument het pand niet mag verhuren. Achtergrond van deze bepaling is, dat...

Verzekerde mag op  polisblad vertrouwen

Verzekerde mag op polisblad vertrouwen

SCHADE - De consument heeft een inboedelverzekering afgesloten. Op het polisblad staat vermeld dat het eigen risico is afgekocht. In de polisvoorwaarden is opgenomen...

Verzekeraar hoeft  AOW-gat niet te dichten

Verzekeraar hoeft AOW-gat niet te dichten

SCHADE - De consument heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. De polisvoorwaarden bepalen dat de verzekering eindigt op de eerste dag van de maand...

Fout adviseur levert geen compensatie op

Fout adviseur levert geen compensatie op

LEVEN - Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ook binnen de financiële sector. De gevolgen van door een financieel dienstverlener gemaakte fouten kunnen...

Kifid: klacht over rentederivaat deels gehonoreerd

Kifid: klacht over rentederivaat deels gehonoreerd

Een ondernemer met een klacht over zijn rentederivaat bij Deutsche Bank is door de Geschillencommissie Rentederivaten van Kifid deels in het gelijk gesteld (bindende...

Verzekeraar bepaalt inhoud contract, niet de adviseur

Verzekeraar bepaalt inhoud contract, niet de adviseur

Niet de adviseur, maar de verzekeraar is verantwoordelijk voor de inhoud van de verzekeringsovereenkomst die hij sluit met de consument. Zelfs al voldoet het advies...

Nabestaande komt op de koffie

Nabestaande komt op de koffie

"Een begrafenis is het ter aarde bestelling van de overledene. De condoleance met koffietafel valt niet onder de dekking." Dat vindt de Geschillencommissie Financiële...

"Ik heb een allrisk polis maar alle risico's liggen bij mij"

"Ik heb een allrisk polis maar alle risico's liggen bij mij"

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) volgt de consument niet die beweerde: ik heb een allrisk polis maar alle risico's liggen bij mij. De...

Van de regen in de drup

Van de regen in de drup

Omdat hij niet kan hardmaken dat de schade is veroorzaakt door regenwater, vangt een consument bot bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid)....

Ten onrechte Incidentenregister ingefietst

Ten onrechte Incidentenregister ingefietst

Univé Schade heeft een consument ten onrechte het Incidentenregister ingefietst, oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid). De...

Kifid kan geen maatregel opleggen wegens onbehoorlijk gedrag adviseur

Kifid kan geen maatregel opleggen wegens onbehoorlijk gedrag adviseur

Kifid kan geen maatregel opleggen wegens onbehoorlijk of onprofessioneel gedrag. Onheuse bejegening door de adviseur was een van de onderdelen van de klacht behandeld...

Verzekeraar hoeft consument niet actief te informeren over nieuw product

Verzekeraar hoeft consument niet actief te informeren over nieuw product

"Verzekeraar heeft geen op hem rustende zorgplicht geschonden door Consument niet actief te informeren op het moment dat het nieuwe product op de markt kwam." Aldus...

KiFiD neemt norm uit Wft níet over

KiFiD neemt norm uit Wft níet over

HYPOTHEKEN – Binnen de Wft geldt dat dat de hypotheek zoals die na advies tot stand komt, geacht wordt te zijn conform het advies dat de adviseur aan de consument...

Tijdelijke schorsing WA-dekking niet afdwingbaar

Tijdelijke schorsing WA-dekking niet afdwingbaar

SCHADE – De verzekeraar in deze uitspraak bood in het verleden de mogelijkheid om de WA-dekking van de auto tijdelijk op te schorten. Deze mogelijkheid wordt...

Specificatie vergoeding bij vervroegde aflossing niet verplicht

Specificatie vergoeding bij vervroegde aflossing niet verplicht

Een bank hoeft geen specificatie van de berekening van de vergoeding bij vervroegde aflossing te verstrekken, stelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening...

Mag bank klant verplichten advies in te winnen?

Mag bank klant verplichten advies in te winnen?

HYPOTHEKEN – De consument is zelf gecertificeerd planner. Hij wenst de waarde van een beleggingsverzekering af te kopen en de opbrengst hiervan in mindering...

Verzekeraar hoeft  tijdens looptijd niet te wijzen op alternatieven

Verzekeraar hoeft tijdens looptijd niet te wijzen op alternatieven

LEVEN – In 2009 sluit consument een overlijdensrisicoverzekering. In mei 2016 dient consument een klacht in bij de verzekeraar. Een van de onderdelen van deze...

Schadegarant is geen financiële dienst

Schadegarant is geen financiële dienst

SCHADE – Schadegarant is een samenwerkingsverband tussen een aantal verzekeraars en autoschadeherstellers. Een consument is niet tevreden over de kwaliteit...

Quote van de dag
En daar is hij: de verzekeringsknop in je Tesla

En daar is hij: de verzekeringsknop in je Tesla

Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars) in tweet

Vraag naar hypotheken zal in 2018 niet minder worden

Recente editie
Recente editie

Deze maand in VVP: Praktijktips van ondernemer Sebastian Mennes in VVP 8 om een burn-out te voorkomen en nog veel meer.

Bekijk de inhoud
Agenda

Maatschappelijke uitdagingen voor de verzekeringssector

22 september 2017 13:30

Meer info
Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief!