Wo Di Ma Vr Do

EERSTE SCHADEVERGOEDING VOOR GEDUPEERDEN RENTESWAPS

Deze week ontvangen de eerste deelnemers van de stichting Renteswapschadeclaim compensatie van de Deutsche Bank voor geleden schade voortkomend uit renteswaps.

Met de uitbetalingen is een begin gemaakt met de uitvoering het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK), aldus de stichting. ABN Amro Bank en Rabobank hebben toegezegd nog dit kwartaal te starten met het doen van compensatievoorstellen. ING Bank start vanaf het vierde kwartaal. De stichting controleert voor alle deelnemers de schadevoorstellen van de banken op juistheid en werkt daartoe samen met een extern schade-expertisebureau.

Het UHK beoogt bezitters van renteswaps volgens vaststaande kaders te compenseren voor geleden schade bij renteswaps. De eerste versie van het UHK is gepubliceerd op 5 juli 2016. In de 5 maanden daarna is er door de Derivatencommissie, AFM, banken en belangenorganisaties flink gesleuteld aan de interpretatie en uitvoerbaarheid van het UHK. Dit heeft geleid tot een veel uitvoerigere definitieve versie. Op 19 december 2016 is dit definitieve Herstelkader gepubliceerd. Deze publicatie is en wordt nog steeds verder aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden.
Stichting Renteswapschadeclaim komt op voor gedupeerden MKB-ers met een renteswapcontract bij Rabobank, ING Bank, ABN Amro, Volksbank (voorheen SNS) en Deutsche Bank.Meer nieuws van 13 juli 2017

NHG MAAKT FINANCIERING ENERGIEBESPARINGEN MAKKELIJKER

CENTRAAL BEHEER LEVERT ORV VOOR CROWDFUNDINGPLATFORM

DEKKINGSGRADEN NOG NIET OP VEILIG NIVEAU

ENQUÊTE PROVISIEVERBOD OPEN TOT MEDIO AUGUSTUS

MARK BOSKAMP WORDT HOTELEIGENAAR IN ANDALUSIË

NEUTRALIS: GELUK IS MAAKBAAR

EEN AOV? ALLES OF NIETS!


Bekijk deze pagina op www.vvponline.nl

VVP Nieuwsbrief Agenda
© 2017 Nijgh Periodieken