Wo Di Ma Vr Do

COMBÉE: LIEVER LEVERINGSPREMIE DAN AANKOOPSUBSIDIE

Het nieuwe kabinet moet volgens de Consumentenbond snel beslissen over de toekomst van de salderingsregeling voor bezitters van zonnepanelen en duidelijk maken hoe het zelf opwekken van energie in de toekomst rendabel blijft voor consumenten.

De bond is blij met de toezegging van minister Kamp dat hij zich wil inzetten voor behoud van de huidige salderingsregeling tot 2023. Volgens directeur Bart Combée gaat dit niet ver genoeg. "Voor consumenten is een langdurige zekerheid op het moment van investeren het allerbelangrijkste. De terugverdientijd zou daarom nooit boven de zeven jaar moeten komen, want dan verliezen consumenten hun interesse. Verlenging van de salderingsregeling tot 1 januari 2025 zou in dat licht nog meer consumenten geruststellen.


Leveringspremie

Kamp onderschrijft het belang van zekerheid en komt in zijn brief aan het kabinet met twee opties om het salderingssysteem vanaf 2023 te vervangen. De eerste optie is een vast bedrag per geleverde kilowattuur, een soort leveringspremie. Het voordeel hiervan is dat de premie die consumenten krijgen voor de stroom, los staat van het verbruik. Combée: "We horen nu vaak van consumenten veel meer zonnepanelen op hun dak zouden willen leggen, als dat financieel aantrekkelijk zou zijn. Dat is het nu niet, omdat je in de huidige regeling een heel klein bedrag van de energiemaatschappij krijgt voor de niet gebruikte energie die je aan hen levert." Ook is zo’n regeling beschikbaar voor consumenten zonder (geschikt) eigen dak. Of de voorgestelde regeling goed genoeg is hangt volgens Combée af van de precieze uitwerking. "Belangrijk is dat voor langere tijd wordt vastgelegd dat de jaarlijks aan te passen premie een terugverdientijd van niet meer dan zeven jaar garandeert."


Aankoopsubsidie

De tweede optie is een aankoopsubsidie. De Consumentenbond ziet hier niets in omdat een dergelijke (tijdelijke) regeling voor onrust zorgt bij consumenten. Combée: "Consumenten gaan zich afvragen of ze nog wel op tijd zijn of dat de pot leeg is op het moment dat ze aankloppen voor subsidie. Mensen worden daar zenuwachtig van." Tijdelijke subsidieregelingen zijn bovendien slecht zijn voor de stabiliteit van de markt. In het verleden gingen verschillende bedrijven failliet nadat de regeling stopte, terwijl consumenten gebaat zijn bij goede nazorg en garantieafhandeling, ook na de terugverdientijd van hun panelen. Bij een aankoopsubsidie is bovendien onduidelijk wanneer consumenten hun (verlaagde) investering terugverdienen.Meer nieuws van 13 juli 2017

NHG MAAKT FINANCIERING ENERGIEBESPARINGEN MAKKELIJKER

CENTRAAL BEHEER LEVERT ORV VOOR CROWDFUNDINGPLATFORM

DEKKINGSGRADEN NOG NIET OP VEILIG NIVEAU

ENQUÊTE PROVISIEVERBOD OPEN TOT MEDIO AUGUSTUS

MARK BOSKAMP WORDT HOTELEIGENAAR IN ANDALUSIË

NEUTRALIS: GELUK IS MAAKBAAR

EEN AOV? ALLES OF NIETS!


Bekijk deze pagina op www.vvponline.nl

VVP Nieuwsbrief Agenda
© 2017 Nijgh Periodieken