Wo Di Ma Vr Do

"HELP MEE DE PE-EXAMENS ACTUEEL TE HOUDEN"

Lindenhaeghe roept in haar nieuwsbrief adviseurs op de PE-examens actueel te houden.

In haar nieuwsbrief verwijst Lindenhaeghe naar een blog van Mike Schilperoort op VVPonline. Hij schrijft: “Van Dale omschrijft een actualiteit als het ‘onderwerp van de dag’. Andere omschrijvingen richten zich op de mate waarin de informatie, op het moment dat ze beschikbaar komt, nog overeenstemt met de werkelijkheid. Het CDFD heeft voor wat betreft hun PE-examens een wat afwijkende definitie. Volgens hen is een actualiteit iets dat tot drie jaar geleden gebeurd kan zijn, ook al is het inmiddels achterhaald.”

Het CDFD heeft op de blog gereageerd en stelt dat er onterecht vanuit wordt gegaan dat het CDFD achterhaalde ontwikkelingen van twee of drie jaar oud selecteert voor de PE-examens. Het CDFD verwijst naar de Tweede Kamerbrief d.d. 24 februari: 'In een PE-examen van bijvoorbeeld mei 2018, kunnen dus ook de geselecteerde ontwikkelingen van 2016 en 2017 voorkomen. Wanneer ontwikkelingen niet meer relevant zijn voor de adviespraktijk worden deze niet meer bevraagd in het PE-examen. Het maakt dan ook niet uit of de ontwikkeling één, twee of drie jaar oud is.'

Marktconsultatie
Om de PE-examens wél met relevante ontwikkelingen te kunnen verrijken, wordt zoals bekend elk jaar door het CDFD de markt geconsulteerd. Dat betekent dat wij als markt een stem in het kapittel hebben. Wil je meehelpen de PE-examens actueel te houden? Deel dan de marktontwikkelingen op de site van het CDFD. " Hoe meer reacties uit de praktijk, hoe relevanter de PE-examens per 1 april 2018", aldus Lindenhaeghe.Meer nieuws van 13 juli 2017

NHG MAAKT FINANCIERING ENERGIEBESPARINGEN MAKKELIJKER

CENTRAAL BEHEER LEVERT ORV VOOR CROWDFUNDINGPLATFORM

DEKKINGSGRADEN NOG NIET OP VEILIG NIVEAU

ENQUÊTE PROVISIEVERBOD OPEN TOT MEDIO AUGUSTUS

MARK BOSKAMP WORDT HOTELEIGENAAR IN ANDALUSIË

NEUTRALIS: GELUK IS MAAKBAAR

EEN AOV? ALLES OF NIETS!


Bekijk deze pagina op www.vvponline.nl

VVP Nieuwsbrief Agenda
© 2017 Nijgh Periodieken