Di Ma Vr Do Wo

CONSUMENT MOET PSYCHISCHE KLACHTEN MELDEN BIJ AANGAAN AOV

Een consument heeft ten onrechte psychische klachten niet gemeld bij het aangaan van een aov en de schending van de mededelingsplicht staat vast. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-510.

Op 16 februari 2006 heeft de consument een Hypotheek Opvang Polis bij BNP Paribas Cardif aangevraagd in het kader waarvan hij een aanvraagformulier en een op 16 februari 2006 ondertekende gezondheidsverklaring heeft ingevuld. De in deze gezondheidsverklaring opgenomen vragen heeft de consument in ontkennende zin beantwoord. De verzekering is hierna op 12 april 2006 ingegaan. Als gevolg van een niet-aangeboren hersenafwijking, een crisissituatie en depressiviteit is de consument met ingang van 13 december 2013 arbeidsongeschikt geraakt. De consument heeft hiervoor een beroep gedaan op zijn verzekering zoals gesloten bij de verzekeraar. Bij brief van 23 december 2014 heeft de verzekeraar de consument een uitkering uit hoofde van deze verzekering ontzegd omdat de consument bij het aangaan van de verzekering een onjuiste verklaring heeft afgelegd over zijn gezondheid, terwijl, als hij dat niet had gedaan, Verzekeraar de verzekering niet had afgesloten. De verzekeraar heeft de polis beëindigd  onder restitutie van de te veel betaalde premie.

De consument vordert primair dat verzekeraar de verzekering in kracht herstelt en hem met ingang van 13 december 2013 alsnog de maandelijkse uitkering van € 700,- verstrekt waar de consument recht op heeft. Zo niet, dan vordert de consument secundair de koopsom terug die hij voor de verzekering heeft betaald.

 

UITSPRAAK

De Commissie is van oordeel dat de consument psychische klachten ten onrechte niet heeft vermeld bij het aangaan van de verzekering en schending van de mededelingsplicht mitsdien vaststaat. Ook dat de langdurige psychische klachten die de consument heeft ervaren en de behandeling/begeleiding die hij daarvoor heeft gehad in het algemeen als een slecht risico worden aangemerkt. Een redelijk handelend verzekeraar had de aanvraag van de verzekering dan ook afgewezen, zeker gezien in relatie tot het langdurige drugsgebruik van de consument en de daarmee gepaard gaande verslavingsproblematiek. Volgt afwijzing van primaire en secundaire vordering van de consument.Meer nieuws van 10 augustus 2017

VERZEKERAARS WILLEN EXTRA INSPECTIES BIJ VEEHOUDERIJBEDRIJVEN

AEGON HELPT 2.600 BEDRIJVEN MET LEENPLATFORM FUNDING CIRCLE

ACHMEA SCHRIJFT WEER ZWARTE CIJFERS

NN GROUP: GEZONDE BIJDRAGE VAN DELTA LLOYD

NEDERLANDSE BEDRIJVEN BETALEN FACTUUR BINNEN 46 DAGEN

MEER GRIP OP VERZUIM: TIPS VOOR ADVISEURS


Bekijk deze pagina op www.vvponline.nl

VVP Nieuwsbrief Agenda
© 2017 Nijgh Periodieken