Di Ma Vr Do Wo

FOUT INCASSOSYSTEEM ONTSLAAT CONSUMENT NIET VAN BETALINGSVERPLICHTING

Consument dient alsnog te voldoen aan haar verplichting tot betaling van de maandpremies, ook al was er een betalingsachterstand ontstaan waar de consument niets mee te doen had. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-511.

Consument heeft via een adviseur een verzekeringspakket afgenomen van Univé Schade en Univé Dichtbij Brandverzekeraar, bestaande uit onder meer een autoverzekering en een particuliere woonverzekering. Partijen hebben afgesproken dat de adviseur de maandpremies voor het verzekeringspakket door middel van een automatische incasso van de bankrekening van Consument zou laten afschrijven. De consument heeft in oktober 2016 een claim ingediend onder haar particuliere woonverzekering voor een kapotte combimagnetron. Univé heeft toen dekking verleend en heeft de schade uitgekeerd. De consument heeft in december 2016 een wijziging in de autoverzekering aan de adviseur doorgegeven. Het betrof de wijziging van het verzekerd object vanwege de aanschaf van een nieuwe auto. Omdat Consument na enkele weken nog geen groene kaart had ontvangen, heeft zij contact opgenomen met de adviseur. Naar aanleiding van dit telefonisch contact kwam naar voren dat zij een achterstand in de premiebetaling had.
In de periode van 1 juli 2016 tot 1 februari 2017 heeft de adviseur geen premie geïncasseerd en is de premieachterstand opgelopen tot 895,85 euro. Tussen partijen staat niet ter discussie dat de achterstand het gevolg was van een door de adviseur abusievelijk doorgevoerde wijziging in het systeem in juli 2016. De adviseur is in overleg getreden met de consument opdat de niet betaalde maandpremies alsnog worden betaald. In zijn brief van 16 maart 2017 heeft de adviseur aan de consument afspraken over een betalingsregeling bevestigd (betaling in twaalf termijnen).

De consument heeft de eerste en tweede termijn onder protest aan de adviseur betaald. De consument vordert dat beide partijen het bedrag aan achterstallige maandpremies gelijkelijk, ieder voor een bedrag van € 447,93, dragen. Voor het geval dat de Commissie de adviseur niet veroordeelt tot het dragen van de helft van de premieachterstand, vordert de consument dat hij de premieachterstand in 18 maandtermijnen van 50 euro mag betalen.

 

OORDEEL COMMISSIE

In de periode waarin de premieachterstand is ontstaan en opgelopen was de consument wel verzekerd. De consument dient daarom alsnog te voldoen aan haar verplichting tot betaling van de maandpremies. De Commissie komt tot het oordeel dat de consument in staat is om de achterstand in 12 maanden in te lopen en acht de voorgestelde betalingsregeling niet onredelijk.Meer nieuws van 10 augustus 2017

VERZEKERAARS WILLEN EXTRA INSPECTIES BIJ VEEHOUDERIJBEDRIJVEN

AEGON HELPT 2.600 BEDRIJVEN MET LEENPLATFORM FUNDING CIRCLE

ACHMEA SCHRIJFT WEER ZWARTE CIJFERS

NN GROUP: GEZONDE BIJDRAGE VAN DELTA LLOYD

NEDERLANDSE BEDRIJVEN BETALEN FACTUUR BINNEN 46 DAGEN

MEER GRIP OP VERZUIM: TIPS VOOR ADVISEURS


Bekijk deze pagina op www.vvponline.nl

VVP Nieuwsbrief Agenda
© 2017 Nijgh Periodieken