Wo Di Ma Vr Do

CLN RICHT TEAM OP VOOR WINDENERGIE-INDUSTRIE

Cunningham Lindsey Nederland (CLN) heeft een team in het leven geroepen dat zich specifiek met de verzekeringsaspecten van windenergie gaat bezighouden.

Het team bestaat uit:  Michiel Groote Schaarsberg, Morten Jensen en Erik van den Bos. Het team werkt nauw samen met Cunningham Lindsey Leif Hansen in Denemarken. Dat land is de bakermat van de windenergie en enkele wereldwijd toonaangevende bedrijven in de sector zijn in Denemarken gevestigd. , aldus CLN.
Op 5 oktober organiseert CLN in Rotterdam een netwerkevenement om kennis te maken met het windenergieteam. CLN gaat dan ook in op de diverse verzekeringstechnische aspecten, waarmee ontwerpers, producenten en exploitanten van windenergieparken rekening moeten houdenMeer nieuws van 12 juli 2017

"ADVISEUR VAAK OVERBODIG BIJ HYPOTHEEK"

SIVI WIL ÉÉN BRANCHEBREDE OPLOSSING VOOR AUTHENTICATIE

IAK BIEDT WERKGEVERS SAFEDRIVEPOD

KIFID DOET WERK RECHTER NIET NOG EENS OVER

"VERZEKERAARS JAGEN CONTRA-EXPERTS OP KOSTEN"

PREMIEOMZET NH1816 STIJGT MET 10 PROCENT

AOV-UITKERING MAG IN MINDERING WORDEN GEBRACHT OP INKOMENSSCHADE


Bekijk deze pagina op www.vvponline.nl

VVP Nieuwsbrief Agenda
© 2017 Nijgh Periodieken