Wo Di Ma Vr Do

VERBOND WIL MINDER REGELDRUK VOOR ONDERLINGEN

De Solvency II-regelgeving is voor onderlinge verzekeraars niet proportioneel, aldus de boodschap van de speciale uitgave  'Onderling Verzekerd!' van het  Verbond van Verzekeraars.

“Al die regels zijn bedoeld als bescherming van de klant, maar juist door de enorme berg en de hoge kosten van regels lijken we minder tijd dan ooit aan de klant te kunnen besteden”, zei Verbondsdirecteur Leo De Boer, die het magazine uitreikte aan Aukje de Vries (VVD). De uitreiking vond plaats bij EFO Paardenverzekering in Heerenveen. Net als meer dan 4.000 Europese verzekeraars, groot en klein, moet ook EFO Paardenverzekering sinds 2016 voldoen aan de Solvency II-regelgeving. Henk de Jong, directeur van EFO, liet vanuit zijn dagelijkse praktijk zien hoe die regels uitwerken voor kleinere verzekeraars

 

Maatwerk
“De onderlinge branche zucht onder de zware regeldruk”, meent ook Chris van Toor, manager van het Platform Onderlinge Verzekeraars in het magazine. “Verzekeraars die met recht van spreken aanspraak op proportionaliteit kunnen maken, hebben daar nu onvoldoende ruimte voor. De klachten zijn legio.”
Een aantal van die klachten wordt in het blad Onderling Verzekerd! belicht. Onder meer door platformvoorzitter en CEO van Univé Joost Heideman. Hij benadrukt dat er wat móet gebeuren. “Wij moeten met onze tijd mee en daarbij is proportionaliteit onmisbaar.”

Eenzelfde boodschap heeft voormalig DNB-divisiedirecteur Tom Roos. Hij vertelt in de uitgave dat hij de onderlinge wereld als ‘een groot goed’ heeft leren kennen. En hoewel Roos de hand in eigen boezem steekt en pleit voor meer slagvaardigheid en professionaliteit in de onderlinge sector, breekt ook hij een lans voor meer proportionaliteit.
Aukje de Vries toonde begrip voor het pleidooi van de onderlinge verzekeraars: “Je kunt niet alle risico's oplossen door extra regels in te voeren. Daar geloof ik niet in, regelgeving moet proportioneel zijn", zei ze. “Maatwerk moet mogelijk blijven.”Meer nieuws van 12 juli 2017

"ADVISEUR VAAK OVERBODIG BIJ HYPOTHEEK"

SIVI WIL ÉÉN BRANCHEBREDE OPLOSSING VOOR AUTHENTICATIE

IAK BIEDT WERKGEVERS SAFEDRIVEPOD

KIFID DOET WERK RECHTER NIET NOG EENS OVER

"VERZEKERAARS JAGEN CONTRA-EXPERTS OP KOSTEN"

PREMIEOMZET NH1816 STIJGT MET 10 PROCENT

AOV-UITKERING MAG IN MINDERING WORDEN GEBRACHT OP INKOMENSSCHADE


Bekijk deze pagina op www.vvponline.nl

VVP Nieuwsbrief Agenda
© 2017 Nijgh Periodieken